" "

:
.

" "
#
1 " "
2 " "
3 .. " "
4 " "
5 " "
6 " "
7 " "
8 Akhmentayev Aidarkhan Alimkhanovich " "
9 " "

nomoney@list.ru
,
?
: :
?

= 25175
= 6644
= 1272