" "

:
.

" "
#
1 " "
2 " "
3 .. " "
4 " "
5 Akhmentayev Aidarkhan Alimkhanovich " "
6 " "

nomoney@list.ru
,
?
: :
?

= 21742
= 6529
= 1215