" "

:
.

" "
#
1 " "
2 " "
3 .. " "
4 " "
5 " "
6 Akhmentayev Aidarkhan Alimkhanovich " "
7 " "

nomoney@list.ru
,
?
: :
?

= 23829
= 6612
= 1267